بذر مرو (کنوچه)

بذر مرو (کنوچه)

بذر مرو (کنوچه)

تومان 4,250

بذر مرو (کنوچه)

More details

50 گرم

یکی از کاربردهای این گیاه درمان سرفه است

Weight50 گرم