تباشیر هندی

طباشیر یا تباشیر ماده ای سفید رنگ است که از درون نوعی نی هندی به نام بامبوزا گرفته میشود

تباشیر هندی

تومان 70,000

طباشیر یا تباشیر ماده ای سفید رنگ است که از درون نوعی نی هندی به نام بامبوزا گرفته میشود

More details

100 گرم

Weight100 گرم

منتجات تم شراؤها من نفس العملاء: