زردچوبه ساییده

زردچوبه تازه ساییده شده

زردچوبه ساییده

تومان 4,500

زردچوبه تازه ساییده شده

1 سیر
Weight 1 سیر