شکر سرخ ایرانی

شکر تهیه شده از شیره غلیظ شده نیشکر مازنی

شکر سرخ ایرانی

تومان 35,000

شکر تهیه شده از شیره غلیظ شده نیشکر مازنی

1 کیلو
Weight 1 کیلو