میخک

میخک

میخک

تومان 15,000

50 گرم

Clove

Weight 50 گرم