عسل الربيع الجبلي

عسل الطبيعي وخالص من فصل الربيع  

عسل الربيع الجبلي

تومان 280,000

عسل الطبيعي وخالص من فصل الربيع  

More details

وزن خالص حدود 800گرم
1800گرم

صاحب کندویی که زنبور آن فقط از گل تغذیه کند مجبور به کوچ است چون زنبور در فصول گرم و دارای گل برای زمستان خود عسل ذخیره می کند و با برداشتن آن عملا زنبورها غذایی برای زمستان خود ندارند

لازم به ذکر است کندوی این عسل برای تغذیه زنبورها به کوچ برده شده و تمام عسل های عطاری سلام دارای آزمایش آنزیم های معده زنبور برای حصول اطمینان از درجه کیفی آن می باشد

Weight وزن خالص حدود 800گرم

Accessories