عسل درجة اولى

اعلى جودة لدينا من العسل

عسل درجة اولى

تومان 290,000

اعلى جودة لدينا من العسل

More details

صاحب کندویی که می خواهد زنبور آن فقط از گل تغذیه کند مجبور به کوچ است چون زنبور در فصول گرم و دارای گل برای زمستان خود عسل ذخیره می کند و با برداشتن آن عملا زنبورها غذایی برای زمستان خود ندارند

عسل کندوها بعد هر بار کوچ برداشت می شود ولی برای تغذیه زنبورها تا رسیدن به مکان و گلهای بعدی حدودا 4 الی 6 شان اول که قسمتی از آن محل نگه داری لاروها و گرده است تا چند کوچ برداشت نشده و چون تنوع گیاهی آن و کار زنبور روی آن(که باعث بالا رفتن سطح آمیلاز، فلانوئید ها و پنی فنول می گردد) بیشتر می شود خواص فوق العاده ای پیدا می کنند و به آن فوق بکر می گویند

لازم به ذکر است تمام عسل های عطاری سلام دارای آزمایش آنزیم های معده زنبور برای حصول اطمینان از درجه کیفی آن می باشد