مقل ازرق

لوز، ملک ازرق یا مقل الیهود می گویند

مقل ازرق

تومان 20,000

لوز، ملک ازرق یا مقل الیهود می گویند

More details

50 گرم

لوز، ملک ازرق یا مقل الیهود می گویند

Weight 50 گرم