تباشیر قلم

طباشیر یا تباشیر قلم، صمغ نوعی نیشکر وحشی

تباشیر قلم

تومان 9,000

طباشیر یا تباشیر قلم، صمغ نوعی نیشکر وحشی

100 گرم
Weight 100 گرم