شغار (قلیاب)

شغار (قلیاب)

تومان 4,000

200 گرم
وزن 200 گرم