تدابيرنحوه خوابيدن

Categories Blog

Lastest Blog

recent comments

  • تشکر

    بسیار کاربردی و خلاصه بود ان شاء الله ادامه پیدا کنه

تدابيرنحوه خوابيدن

تدابيرنحوه خوابيدن

یکی از کارهای مفید و لازم برای حفظ آرامش روحی و بازسازی و ریکاوری جسم خواب با کیفیت است

یکی از کارهای مفید و لازم برای حفظ آرامش روحی و بازسازی و ریکاوری جسم خواب با کیفیت است

کارهای مفید برای خواب:


1- اول کمی به پهلوی راست دراز کشیده(حدود 5دقیقه) و سپس به پهلوی چپ بخوابید
2- پس از بیداری کمی به پهلوی راست دراز بکشید و سپس برخیزید
3- جوری بخوابید که پاها به سمت قبله باشد
4- گذاشتن دست زیر گونه مفید است
5- حتما قبل خواب به دستشویی بروید
6- مسواک زدن و وضو گرفتن قبل خواب توصیه شده
7- از همه مهمتر ساعات خواب را رعایت کنید که در مقاله "تدابیر زمانی خواب و بیداری" گفته شده

کارهای مضر برای خواب:
1- در مکانی تنها خوابیدن
2- خوابیدن بدون شستن دست ها و دهان
3- به شکم(دمر) خوابیدن
4- خوابیدن در ساعات نا مناسب

1 نظر شما

نظر شما

Comment by یاسر
بسیار کاربردی و خلاصه بود ان شاء الله ادامه پیدا کنه

نظر شما چیست؟

Reload

ارسال