لاک مغسول

نام دیگر آن نخود لاک یا لاک گیاهی است و عمدتا برای لاغری استفاده می گردد

لاک مغسول

تومان 90,000

نام دیگر آن نخود لاک یا لاک گیاهی است و عمدتا برای لاغری استفاده می گردد

100 گرم
وزن 100 گرم