مقل ازرق

لوز، ملک ازرق یا مقل الیهود می گویند

مقل ازرق

تومان 20,000

لوز، ملک ازرق یا مقل الیهود می گویند

اطلاعات بیشتر

50 گرم

لوز، ملک ازرق یا مقل الیهود می گویند

وزن 50 گرم