تباشیر قلم

طباشیر یا تباشیر قلم، صمغ نوعی نیشکر وحشی

تباشیر قلم

تومان 20,000

طباشیر یا تباشیر قلم، صمغ نوعی نیشکر وحشی

100 گرم
وزن 100 گرم