آویشن و نمک

آویشن شیرازی و دل نمک با هم ساییده شده

آویشن و نمک

تومان 30,000

آویشن شیرازی و دل نمک با هم ساییده شده

اطلاعات بیشتر

75 گرم

وقتی آویشن با دل نمک ساییده می شود تیمول آن به جای تبخیر به جوف نمک نشسته و باعث اثر گذاری مناسب در هضم و جهاز هاضمه می گردد

وزن 75 گرم