تباشیر هندی

طباشیر یا تباشیر ماده ای سفید رنگ است که از درون نوعی نی هندی به نام بامبوزا گرفته میشود

تباشیر هندی

تومان 100,000

طباشیر یا تباشیر ماده ای سفید رنگ است که از درون نوعی نی هندی به نام بامبوزا گرفته میشود

اطلاعات بیشتر

100 گرم